صنایع دستی قلمزني روي مس جلوه ديگري دارد و اصولا كار قلمزني روي مس مي تواند نسبت به بقيه كار متفاوتي باشد و شركت صنایع دستی بازار هدیه باز هم در اين مورد گوي سبقت را از بقيه رقبا ربوده و توانسته .محصولات صنايع دستي قلمزني اصفهان بسيار ارزشمند است . محصولات با ارزشي را توليد كند كه بي نظير است. 


صنایع دستی قلمزنی

قلمزني تاريخچه بلند و ديرينه اي دارد و اين هنر در برخي شهرهاي ايران مانند اصفهان، زنجان، شيراز ، تبريز به نحو متفاوتي انجام مي شود. در اين هنر، آثار و تصاويري روي فلزاتي مانند مس، نقره ، طلا و برنج كنده كاري مي شود. صنايع دستي قلزني اصفهان نسبت به بقيه برتر بوده و شما مي توانيد از اين شهر، آثار زيباتر و بهتري را شاهد باشيد كه نظير آن را در جايي مشاهده نكرده ايد. مس اولين فلزي است كه در قلمزني مورد توجه هنرمندان قرار گرفت و به همين دليل اولين آثار قلمزني روي اين فلز نقش بسته است.  استفاده از محصولات قلمزنی برای هدایای تبلیغاتی اصفهان کاربرد فراوانی دارد.

تماس با واحد فروش: 09019277512


قلمزنی يكي از بهترين آثاري است كه در آن فرهنگ ارزشمند ايراني موج مي زند و شما مي توانيد آثار گرانبها و ارزشمندي را در اين هنر شاهد باشيد. صنایع دستی قلمزنی اصفهان روی مس يكي از بهترين هنرهايي است كه شما مي توانيد آثار بسيار ارزشمندي را بر آن شاهد باشيد كه بي نظير بوده و شركت صنایع دستی بازار هدیه در اين زمينه توانسته كه حق اين هنر را به بهترين شكل ممكن به جاي بياورد. محصولات صنايع دستي قلمزني اصفهان يكي از بهترين آثار و سوغاتي هاي اين شهر است . 


صنایع دستی قلمزنی برجسته 

قلمزني برجسته نيز مي تواند به قدري جذاب و كاربردي باشد كه مردم ايران زمين دوست دارند كه از آثار و اين محصولات در منزل و محل كار خود استفاده كنند. در اين هنر نيز متناسب با دوره هاي تاريخي ايران زمين ، نقوش متفاوتي روي ظروف و سطوح نقش بسته و البته فرهنگ و حاكميت زمان نيز در مشخص كردن نقوش تاثير به سزايي داشته اند. صنایع دستی قلمزنی اصفهان روی مس نسبت به ساير شهرهاي كشور قدمت ديرينه اي دارد و به همين دليل شما شاهد هستيد كه آثار گرانبها و ارزشمندي بر سطوح مختلف ظروف و سطوح توسط هنرمندان نقش بسته است. 


بهترین دستی قلمزنی اصفهان 

قلمزني اصفهان از هر جهت نسبت به ساير شهرها، برتري دارد وهميشه اين شهر به لحاظ آثار اين صنايع نسبت به بقيه بالاتر بوده و در اين زمينه نيز اين گونه است. صنایع دستی قلمزني نيز مانند ساير هنرهاي شهر اصفهان ارزشمند بوده و مي توان انتظار داشت كه در آينده اين صنايع نتايج درخشاني را رقم بزند. امروز شركت بازار هدیه در اين زمينه نيز كلاس هاي آموزشي نيز برگزار مي كند تا بتواند هنرمندان چيره دست و ماهري را تربيت كند.  صنایع دستی قلمزنی روي مس اصفهان يكي از بهترين و با ارزش ترين هنرهايي است كه در اين شهر ديده مي شود و ساليان سال قدمت دارد و شركت صنایع دستی بازار هدیه در اين زمينه نيز توانسته كه آثار هنرمندان را از سراسر كشور به نمايش بگذارد و بتواند نسبت به بقيه شركت هاي صنایع دستی چند گام جلوتر باشد.